Dịch vụ quyết toán thuế của NAVI gồm những gì?

Quá nhiều thay đổi chính sách, có phát sinh ngoài ý muốn nhiều chứng từ, hóa đơn và việc cập nhật liên tục, đổi mới các chế độ, chế tài pháp luật thuế trong thời gian hoạt động kinh doanh khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp không ít khó khăn trong việc cập nhật thông tin và xử lý sổ sách chứng từ kế toán. Doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn khi cơ quan thuế yêu cầu thanh tra định kỳ và giải trình các vấn đề liên quan mặc dù có chuyên viên kế toán. NAVI hiểu sự khó khăn đó, NAVI mong muốn có thể chia sẻ cùng doanh nghiệp, vì vậy NAVI mang đến dịch vụ quyết toán thuế.

Quyết toán thuế là việc kiểm tra, xác nhận số liệu liên quan đến các khoản thuế của doanh nghiệp. Đây là công việc bất buộc mà doanh nghiệp bất kỳ nào đi vào hoạt động cũng phải tiến hành. Quyết toán thuế là công việc có tính chất khách quan, đồng thời phải đạt được ”tiếng nói chung” giữa Doanh Nghiệp và Cơ quan Thuế, dựa trên cơ sở áp dụng pháp luật về thuế để cùng nhau thống nhất kiểm tra, kiểm soát về tính hợp lý của chứng từ, hóa đơn phản ánh doanh thu, chi phí mà doanh nghiệp đã kê khai.

dich-vu-quyet-toan-thue

Dịch vụ quyết toán thuế Việt Nam gồm những gì?

Sau đây là cách thức cũng như công việc để thực hiện dịch vụ quyết toán thuế. Đối với dịch vụ công quyết toán thuế thì nội dung cũng tương tự như thế này.

Áp dụng cho các doanh nghiệp chưa làm sổ kế toán do các nguyên nhân khách quan như: kế toán nghỉ việc không bàn giao hoặc không biết làm hoặc đã khai báo thuế và gửi quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế nhưng không có sổ sách kế toán hoặc không đúng với quy định, các loại báo cáo không trùng khớp số liệu,…

NAVI sẽ cử nhân viên đến doanh nghiệp để nhận lại toàn bộ tài liệu, hóa đơn chứng từ đem về văn phòng NAVI để kiểm tra, đối chiếu, nhập liệu vào phần mềm trên máy tính, in ra bộ sổ kế toán, sắp xếp và đóng lưu thành tập chứng từ kế toán giống làm mới, sau đó giao lại cho doanh nghiệp để lưu trữ

Nếu trong quá trình thực hiện, NAVI có thể hợp thức lại một số hồ sơ cho doanh nghiệp, phù hợp với chính sách thuế nếu như có sai sót, đồng thời tính toán, cân đối lại các loại thuế sau cho có lợi nhất cho khách hàng

dich-vu-quyet-toan-thue-tncn

Bạn có thể an tâm với dịch vụ quyết toán thuế trọn gói tại NAVI

NAVI sẽ điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế bị sai đến các cơ quan liên quan và sẽ tư vấn cho khách hàng cách giải quyết kho có cán bộ thuế kiểm tra hoặc bị thanh tra thuế

Để hình dung được dịch vụ quyết toán thuế là gì, bạn hãy tham khảo qua những công việc cụ thể dưới đây:

 • Kiểm tra lại các hồ sơ liên quan đến pháp nhân của doanh nghiệp như: Các thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, các loại giấy tờ cần đăng ký với các cơ quan chức năng khác
 • Kiểm tra lại các thủ tục đăng ký với cơ quan Thuế nhu: Đăng ký kê khai thuế, quyết toán thuế – Đăng ký phương pháp kê khai thuế khấu trừ thuế – Đăng ký tài khoản ngân hàng – Đăng ký phương pháp kế toán – Đăng ký việc sử dụng hóa đơn – Quyết toán bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng,..
 • Rà soát lại việc kê khai, quyết toán thuế có liên quan đến doanh nghiệp như: Lệ phí môn bài – Thuế GTGT – Thuế TNDN– Thuế TNCN– Thuế tiêu thụ đặc biệt – Thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn – Thuế nhà thầu –  Thuế tài nguyên – Thuế bảo vệ môi trường,…
 • Kiểm tra lại các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo thống kê theo quy định
 • Kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, hợp đồng kinh tế, chứng từ, biên lai thanh toán,..
 • Nhập liệu toàn bộ hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán của NAVI
 • In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiêu nhập, phiếu xuất… theo chứng từ gốc của doanh nghiệp
 • Chỉnh sửa lại định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tính hình hóa đơn chứng từ hiện có của doanh nghiệp
 • Chỉnh sửa bản lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ quy định
 • Hạch toán chi tiết các loại công nợ phải thu, phải trả, rà soát, đối chiếu, kiểm tra tài khoản ngân hàng, theo dõi hàng tồn kho, nhập xuất vật tư, thành phẩm, hàng hóa
 • Hạch toán doanh thu – chi phí, cân đối lãi – lỗ, tính toán các loại thuế theo luật thuế hiện hành
 • Sắp xếp, phân loại và đóng tập chứng từ, hồ sơ để lưu trữ
 • Các loại sổ sách kế toán phải được in theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành
 • Nếu các loại báo cáo đã gửi có sai sót, sẽ được điều chỉnh hoặc lập mới 

Đây là công đoạn quan trọng đối với dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp lớn có nhiều thành viên góp vốn, nhiều cổ đông thì công đoạn này nhằm đảm bảo sự minh bạch trong cơ chế quản lý.

 • Áp dụng với các doanh nghiệp đã có kế toán viên, sổ kế toán đã được in ra, các loại Thuế đã được khai báo và quyết toán nhưng chưa thật sự yên tâm khi có kiểm tra của cơ quan thuế
 • Ở dịch vụ này, tùy theo khối lượng hồ sơ cũng như điều kiện của doanh nghiệp, NAVI sẽ cử một nhân viên hoặc nhiều nhân viên đến doanh nghiệp để thực hiện công việc hoặc nhận hồ sơ đem về NAVI để kiểm tra
 • Kết thúc kiểm tra, NAVI sẽ gửi bảng tổng kết cho doanh nghiệp. Trong đó, NAVI sẽ nêu ra những điều đã được, những điều cần chỉnh sửa, những điều cần làm lại,…
 • Ngoài ra, NAVI sẽ tư vấn cho khách hàng cách xử lý, khắc phục những vấn đề mà khi cán bộ Thuế kiểm tra hay xoáy sâu vào để làm khó doanh nghiệp

dich-vu-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Quyết toán thuế hợp đồng dịch vụ cần nhiều chi tiết nội dung công việc

 • Kiểm tra lại các hồ sơ liên quan đến pháp nhân của doanh nghiệp như: Các thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, các loại giấy tờ cần đăng ký với các cơ quan chức năng khác
 • Kiểm tra lại các thủ tục đăng ký với cơ quan Thuế nhu: Đăng ký kê khai thuế, quyết toán thuế – Đăng ký phương pháp kê khai thuế khấu trừ thuế – Đăng ký tài khoản ngân hàng – Đăng ký phương pháp kế toán – Đăng ký việc sử dụng hóa đơn – Quyết toán bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng,..
 • Rà soát lại việc kê khai, quyết toán thuế có liên quan đến doanh nghiệp như: Lệ phí môn bài – Thuế GTGT – Thuế TNDN– Thuế TNCN– Thuế tiêu thụ đặc biệt – Thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn – Thuế nhà thầu –  Thuế tài nguyên – Thuế bảo vệ môi trường,…
 • Kiểm tra lại việc kê khai các loại Thuế và quyết toán Thuế xem có đủ và đúng với quy trình chưa ? Bao gồm: Lệ phí môn bài – Thuế GTGT – Thuế TNDN – Thuế TNCN – Thuế tiêu thụ đặc biệt – Thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn – Thuế nhà thầu –  Thuế tài nguyên – Thuế bảo vệ môi trường,…
 • Kiểm tra lại các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo thống kê theo quy định
 • Kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, hợp đồng kinh tế, chứng từ, biên lai thanh toán,..
 • Kiểm tra lại các khoản chi phí đưa vào có được quyết toán không như: Chi phí tiền lương, chi phí khấu trừ tài sản, phân bổ công cụ và các chi phí quản lý khác
 • Dựa trên tình hình hóa đơn chứng từ hiện có của doanh nghiệp để rà soát, kiểm tra lại định mức, giá vốn hàng bán ra, giá thành sản phẩm
 • Kiểm tra, rà soát lại nhập xuất tồn vật tư, thành phẩm, hàng hóa, công nợ xem là đã hợp lý chưa, có điểm nào bất hợp lý không
 • Rà soát lại cách hạch toán kế toán đã đúng với chế độ, quy định của luật kế toán hiện hành chưa
 • Rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán trên máy tính và đã in ra xem có đầy đủ và hợp lệ, hợp lý chưa
 • Đối chiếu số liệu sổ kế toán và các loại báo cáo quyết toán gửi đi, đã khớp với nhau không

Những sai sót thường xảy ra nhưng có thể khắc phục được là:

 • Rà soát lại các hóa đơn mua hàng và số tiền đã thanh toán của những hóa đơn trên 20 triệu đồng với các hợp đồng kinh tế xem đã hợp lệ chưa, nếu có sẽ tiến hành điều chỉnh
 • Lập lại bảng lương chưa đúng với các khoản thanh toán
 • Làm lại nhập – xuất hàng hóa không khớp với hóa đơn – tính giá vốn hàng bán ra bị sai
 • Từ các hóa đơn hợp lệ hiện có, tiến hành xây dựng lại định mức tính giá thành sản phẩm nếu không phù hợp
 • Điều chỉnh và nộp lại báo cáo quyết toán sai có tính rủi ro cao… 

Khi nhận được thông báo yêu cầu cung cấp số liệu hoặc nhận quyết định kiểm tra thuế, NAVI sẽ thực hiện

 • Cử người trực tiếp để tiếp cận và giải trình với cơ quan Thuế
 • Soạn thảo và gửi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan Thuế nếu như có bất bình gì trong quá trình kiểm tra, thanh tra Thuế
 • Các biên bản kiểm tra Thuế sẽ được NAVI kiểm tra lại, sau đó sẽ hướng dẫn doanh nghiệp ký vào biên bản kiểm tra Thuế
 • Khi kết thúc kiểm tra hoặc thanh tra Thuế, NAVI sẽ nhận các quyết định xử lý

Cám ơn bạn đã theo dõi nội dung về dịch vụ quyết toán thuế như trên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng bạn hãy liên hệ với NAVI để được tư vấn tận tình. Bạn có thể tham khảo về bảng giá dịch vụ quyết toán thuế hoặc phí dịch vụ quyết toán thuế tncn cùng hạng mục công việc của NAVI trước khi tiến hành hợp tác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *