Tên gọi của doanh nghiệp gắn liền với độ nhận diện và thương hiệu của doanh nghiệp, gắn liền xuyên suốt trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, doanh nghiệp vẫn có nhu cầu thay đổi tên. Làm sao để thực hiện thay đổi tên công ty theo đúng quy định của pháp luật? NAVI mời bạn tham khảo nội dung sau đây.

Thay đổi tên công ty

Việc thay đổi tên công ty đôi khi rất cần thiết

 • Tên tiếng Việt
 • Tên tiếng nước ngoài
 • Tên viết tắt hoặc bổ sung tên viết tắt.
 • Khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ TNHH sang cổ phần hoặc ngược lại sẽ phải thay đổi con dấu và đổi tên công ty
 • Trong trường công ty chỉ chuyển đổi loại hình từ TNHH một thành viên sang hai thành viên thì không cần thay đổi con dấu và đặt lại tên
 • Trường hợp thêm thành tố hoặc hậu tố trên tên công ty cũng cần phải thay đổi con dấu và đặt lại tên công ty.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên tiếng nước ngoài nhưng không thay đổi tên tiếng Việt (do tên tiếng nước ngoài dịch chưa khớp hoặc có tên mới phù hợp với tên tiếng Việt hơn), việc thay đổi này cần phải thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp
 • Việc thay đổi tên nước ngoài nhưng không thay đổi tên tiếng Việt thì không cần thay đôỉ con dấu công ty.
 • Khi doanh nghiệp có các nhu cầu như tăng độ nhận diện thương hiệu, xây dựng thương hiệu mới của công ty hay bị trùng tên với các nhãn hiệu khác…thì có thể thay đổi tên viết tắt hoặc bổ sung tên viết tắt. Nếu công ty có đăng ký tên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên viết tắt khi thay đổi cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cũng như thay đổi tên tiếng nước ngoài, khi công ty thay đổi tên viết tắt không đồng thời thay đổi tên tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi lại con dấu của công ty.

Thay-doi-ten-Cong-ty

Tên công ty rất quan trọng để khách hàng tiềm năng nhận diện được quý doanh nghiệp

Tra cứu tên công ty mới trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx để kiểm tra tên công ty dự định đặt có bị trùng với tên công ty khác đã đăng ký không.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung bao gồm:
 1. Tên hiện tại
 2. Mã số doanh nghiệp
 3. Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 4. Tên dự kiến thay đổi
 5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 1. Thông báo mẫu dấu
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi tên
 3. Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thay đổi tên
 4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể về việc thay đổi tên
 5. Thông báo cập nhập số điện thoại, thông tin kế toán, phương pháp tính thuế (nếu doanh nghiệp chưa có thông tin)
 6. Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)
 • Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên
Hồ sơ cần chuẩn bị

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thông báo mẫu dấu

X

X

Thông báo v/v thay đổi tên trên GPKD

X

X

Thông báo cập nhập số điện thoại, thông tin kế toán, phương pháp tính thuế (nếu chưa có thông tin)

X

X

Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên v/v đổi tên

X

X

Biên bản họp của hội đồng thành viên v/v đổi tên

X

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục

X

X

Khi thay đổi tên, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng hai cách:

 • Sau khi hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ, nộp tại Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
 • Sở KH&ĐT sẽ giải quyết hồ sơ trong vòng 3-5 ngày làm việc
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được GPKD với tên công ty mới. 
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ có gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Khi đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị và nộp hồ sơ lại từ đầu theo như hướng dẫn của Sở
 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết và nộp bản Scan tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx theo hướng dẫn
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp chỉ cần nộp bổ sung một bản hồ sơ giấy lên Sở KH&ĐT và  chờ nhận kết quả. 
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo và thực hiện tương tự như cách nộp trực tiếp
 • Sau khi thay đổi tên tiếng Việt của công ty, doanh nghiệp cần khắc lại con dấu theo tên mới thay đổi
 • Hiện nay việc khắc con dấu mới do doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, việc thay đổi con dấu nhằm đảm bảo thống nhất tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu giao dịch của công ty.

Tương tự với khi thành lập công ty, sau khi thay đổi tên mới, doanh nghiệp cũng cần làm lại bảng hiệu và thông báo việc thay đổi

 • Hoàn thiện hồ sơ nội bộ như: điều lệ, quy chế, nội quy lao động, quyết định bổ nhiệm chức danh
 • Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan khác theo tên mới.
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội
 • Ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản
 • Khách hàng, các đối tác…
 • Từ ngày 1/7/2015 theo luật doanh nghiệp 2015 Sở KH&ĐT sẽ là cơ quan quản lý con dấu của các đơn vị thành lập mới hoặc thay đổi dấu sau ngày này. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/07/2015 trở đi không cần phải trả con dấu, nhưng sau khi đổi tên công ty thì không được sử dụng con dấu với tên cũ vào bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp.

+ Liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử điều chỉnh tên công ty trên link hóa đơn điện tử

+ Doanh nghiệp nộp mẫu TB04/AC – thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

+ Liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử điều chỉnh tên công ty

+ Hủy số hóa đơn cũ chưa sử dụng hết

+ Doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn với tên công ty mới.

Liên hệ với Kế toán NAVI ngay qua Hotline

0945.946.080

hoặc

FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI